Igniting Workplace Enthusiasm
 
  Print  

Press Coverage

press1_header

Latest News

Хората очакват последователност между думите и действията
Хората очакват последователност между думите и действията - Как да вдъхваме повече респект?
 
m_beach-f5449ad6d9
Всеки лидер има нужда от ваканция
Economy.bg
Питър Хендъл, CEO на Dale Carnegie:"Редовните отпуски в рамките на годината повишават продуктивността, подобряват работата и спомагат за вземане на...
 
Работодателите търсят хора с добра компетенция
Dnes.bg
"Най-добрият начин да бъдат задържани кадрите е работодателите да успяват да разкрият пълния потенциал на всеки един, да се разкрие таланта му и да...
 
 

Blvd. Bulgaria 111, Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Follow us on

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website design and development by Americaneagle.com